Platné ceny a pravidlá na linke Viedeň – Tenerife spoločnosťou Wizzair

Poplatky za dojčatá

Poplatok za dojča: 75 € / tam a späť

Dojčatá do veku 2 rokov, môžu cestovať za stanovený poplatok za prepravu dojčiat, v lone sprievodnej osoby. Na dojča sa nevzťahuje príručná batožina, ale na každé dojča je možné prepraviť zdarma detský kočík, skladateľný športový kočík, detskú auto sedačku.

Pravidlá vzťahujúce sa na deti vo veku 2-14 rokov

Pre každé dieťa je možné prepraviť zdarma detský kočík, skladateľný športový kočík, detskú auto sedačku.

Doplnkové služby

Služba Cena
Voľba sedadla 45 € / osoba / tam a späť
Prioritný nástup 65 € / osoba / tam a späť
Zmena mena 130 € / osoba
Voľba väčšieho miesta na sedenie V závislosti od voľných miest. Informujte v našej kancelárii!

Cestujúci s prioritným nástupom

 • si môžu na palubu lietadla vziať so sebou malú príručnú batožinu (55x40x23 cm a max. 10kg), v prípade, že batožina bude mať váhu viac ako 10kg, treba zaplatiť pokutu vo výške 60,-€
 • plus si môžu na palubu lietadla vziať so sebou1 menšiu tašku, ktorá sa zmestí pod sedadlo (40x30x20cm)
 • môžu použiť pult pre prioritný nástup, nastupujú na palubu lietadla medzi prvými

Cestujúci BEZ prioritného nástupu

 • si môžu na palubu lietadla vziať so sebou1ks menšej tašky, ktorá sa zmestí pod sedadlo (40x30x20cm)

Preprava batožiny

Batožina Povolená hmotnosť, obmedzenia rozmerov Cena
Príručná batožina (taška, laptop taška) 40x30x20 cm Zdrama, možnosť vziať na palubu
Príručná batožina 55x40x23 cm, max. 10 kg zdarma, povinne ju treba odovzdať pri check in pulte
Podaná batožina, check in luggage, pri rezervácii max. 10 kg 105 €
Podaná batožina, check in luggage, pri rezervácii max. 20 kg 155 €
Podaná batožina, check in luggage, pri rezervácii max. 32 kg 180 €
Dodatočne pridaná podaná batožina, check in luggage max. 10 kg 130 €
Dodatočne pridaná podaná batožina, check in luggage max. 20 kg 190 €
Dodatočne pridaná podaná batožina, check in luggage max. 32 kg 220 €

Cestujúci môžu cestovať s jedným kusom príručnej batožiny (maximálne rozmery 40x30x20cm) na osobu. Dva kusy príručnej batožiny s rozmermi (jedna 55x40x32cm a druhá 40x30x20cm) môžu cestovať pasažieri len výlučne s prioritným nástupom.

Maximálne rozmery podanej batožiny: 149 cm x 119 cm x 171 cm

Odporúčame Vám, aby ste z batožiny s max. rozmermi 55x40x23cm pred odovzdaním na check in pulte vybrali cenné veci, cestovné doklady, lieky, elektronické zariadenia a preložili ich do príručnej tašky, ktorú si môžete vziať na palubu zdarma.

Batožinu s váhou nad 32kg nie je možné prepraviť, jeden cestujúci si môže vziať so sebou max. 3 ks batožiny. V prípade nadváhy batožiny je potrebné veci z nej vybaliť a prebaliť do druhej tašky.

Cenník ďalších služieb

Služba Cena
Športová výstroj 35 € / ks/cesta

Preprava športových potrieb

Prepravu športových potrieb vykoná letecká spoločnosť po zaplatení príslušného poplatku. Prepravu je potrebné vopred oznámiť, ako aj uhradiť príslušný poplatok. Poškodenú, krehkú, objemnú, nesprávne zabalenú, neskoro podanú a nadrozmernú batožinu možno prepraviť len so štítkom Limited release „Obmedzenie zodpovednosti“. Spoločnosť Wizz Air za takéto položky nezodpovedá. Upozorňujeme Vás, že hmotnostný limit je max. 32 kg / športová potreba.

Hudobné nástroje

Cestujúci, ktorí si prikúpia možnosť prepravy nadrozmernej batožiny, si na palubu môžu vziať jeden hudobný nástroj v puzdre, ktorého dĺžka nepresiahne 80cm. Ďalšie rozmery puzdra nesmú prekročiť 45x25cm. Príkladmi takýchto nástrojov sú husle, violy, flauty, klarinety, trúbky alebo ukulele. Malý hudobný nástroj je vašou príručnou batožinou a ďalšiu si na palubu vziať nemôžete. Hudobný nástroj sa musí umiestniť do batožinového priestoru nad hlavou. Každý hudobný nástroj – ktorý prekročí limit normálnej príručnej batožiny – musí byť prepravený v podpalubí s dokúpením špeciálnej batožiny typu hudobný nástroj. V prípade, že chcete mať svoj nadrozmerný hudobný nástroj so sebou na palube je potrebné mu zakúpiť miesto na palube lietadla. Upozorňujeme Vás, že sedadlo pre hudobný nástroj je len technickou záležitosťou a vy nie ste oprávnený si so sebou na palubu vziať viac ako jednu príručnú batožinu.

Nástroje väčšie ako violončelo (napr. kontrabas, harfa a podobne) je nutné podávať so štítkom „Obmedzenie zodpovednosti“. Tieto hudobné nástroje sa pre svoje rozmery nezmestia na sedadlo.Palubné karty

Pokiaľ ste si nezakúpili fixné miesto na sedenie, palubnú kartu Vám vystavíme najskôr 48 hodín pred odletom!

Palubné karty

Pokiaľ ste si nezakúpili fixné miesto na sedenie, palubnú kartu Vám vystavíme najskôr 48 hodín pred odletom!

Pravidlá týkajúce sa sedadiel s väčším priestorom na nohy

Miesta s väčším priestorom na nohy sa nachádzajú v radoch pri núdzových východoch. Z pohľadu bezpečnosti nižšie uvedené osoby NIE SÚ oprávnené k tomu, aby sedeli v týchto radoch

 • Cestujúci mladší ako 18 rokov
 • Pokiaľ nehovoríte po anglicky – základy
 • Cestujúci s nadváhou (ktorí potrebujú doplnkový bezpečnostný pás)
 • Cestujúci, ktorí potrebujú špeciálnu pomoc (telesne postihnutý, hluchý, slepý, atď.)
 • Tehotné cestujúce
 • Cestujúci s dieťaťom mladším ako 2 roky

Miesta s väčším priestorom na nohy, alebo miesta nachádzajúce sa v prvom rade smie obsadiť cestujúci straší ako 18 rokov, so základnými znalosťami angličtiny. Po fyzickej stránke zdravý a v prípade nebezpečenstva schopný otvoriť núdzový východ umiestnený nad krídlami. Cestujúci sám seba musí pokladať za schopného splnenia úlohy, od letového personálu dostane inštrukcie o fungovaní núdzového východu nad krídlami. Pokiaľ nebude vedieť splniť vyššie uvedené podmienky, bude mu priradené iné miesto v lietadle. Príručnú batožinu je nutné mať umiestnenú počas vzlietania a pristávania v na to určených priestoroch nad hlavou.

Ďalšie pravidlá pre cestujúcich v núdzi a so zdravotným postihnutím

Tehotné cestujúce, cestujúci so zlomenou, alebo zasadrovanou končatinou, cestujúci s pacemakerom: Žiadame Vás, aby ste si so sebou doniesli lekárke potvrdenie v maďarskom a anglickom jazyku. Pre tehotné je povinné mať lekárom vyplnený dokument FIT TO FLY.

Pravidlá pre cestujúcich v núdzi

Žiadame ctených cestujúcich, aby najneskôr 72 hodín pred odletom nám oznámili nasledovné v prípade, že máte zrakové, sluchové, alebo telesné postihnutie:

 • Potrebujete pomoc počas cestovania?
 • Cestujete s vodiacim, asistenčným psom?
 • Viete vyjsť po schodoch bez pomoci?
 • Viete sa prejsť po palube lietadla bez pomoci?
 • Cestujete s vlastným invalidným vozíkom? Ak je odpoveď kladná, ide o vozík s batériou zabezpečenou proti vyliatiu, resp. moped, alebo ručný vozík?