Platné ceny a pravidlá u spoločnosti Ryanair na linke Budapešť –  Gran Canaria

Poplatky za dojčatá

Poplatok za dojča: 70 € / tam a späť

Dojčatá v rozpätí veku 8 dní až 23 mesiacov, môžu cestovať za stanovený poplatok za prepravu dojčiat, v lone sprievodnej osoby. Na dojča sa nevzťahuje príručná batožina, ale na každé dojča je možné prepraviť jednu tašku na plienky (max. 5kg) zdarma.

Pravidlá vzťahujúce sa na deti pod vekovú hranicu 12 rokov

Výber sedadla pre dospelého cestujúceho s dieťaťom pod vekovú hranicu 12 rokov je zdarma, dieťa a dospelý v tomto prípade sedia automaticky vedľa seba. Neplatí to však pre ostatných členov rodiny, pokiaľ by si aj oni chceli vybrať sedadlo je tam poplatok 20€/osoba.

Pre cestujúcich s deťmi, spoločnosť Ryanair zdarma prepraví 1 ks vybavenia pre dieťa. Môže to byť: skladateľný kočík, alebo kočík pre dvojičky, alebo detský nosič, alebo „klokanka“, alebo autosedačka, alebo podsedák alebo cestovná postieľka. Ostatné vybavenie smie byť max. do váhy 20 kg/ kus a cena je 20 € / ks / smer.

Doplnkové služby

Služba Cena
Voľba sedadla 30 € / osoba / tam a späť
Prioritný nástup 30 € / osoba / tam a späť
Zmena mena 155 € / osoba
Voľba väčšieho miesta na sedenie V závislosti od voľných miest. Informujte v našej kancelárii!

 

Cestujúci s prioritným nástupom

 • si môžu na palubu lietadla vziať so sebou malú príručnú batožinu (40x20x25 cm)
 • si môžu na palubu lietadla vziať so sebou druhú väčšiu batožinu (55x45x20 cm a max. 10 kg)
 • nastupujú na palubu lietadla medzi prvými

Cestujúci BEZ prioritného nástupu

 • Na palubu si smie zobrať jeden kus menšej príručnej batožiny (40x20x25 cm), ktorá sa zmestí pod sedadlo.

Miesta s prioritným nástupom sú limitované, preto Vás prosíme, aby ste si ich čo najskôr objednali u nás v kancelárii.

Preprava batožiny

Batožina Hmotnosť a rozmery batožín Cena
Príručná batožina (smie sa zobrať na palubu lietadla) 40x20x25 cm (musí sa zmestiť do priehradky umiestnenej na letisku) zdarma
Podaná batožina, check in luggage 55x45x20 cm a max. 10 kg 60€
Podaná batožina, check in luggage max. 20 kg 95 €
Podaná batožina, nadváha check in luggage Cena nadváhy 10 €/kg
Dodatočne pridaná podaná batožina, check in luggage max. 20 kg 130 €

Ak sa Vám batožina nezmestí do priehradky, alebo cestujete s dvoma príručnými batožinami na miesto povolenej jednej, musíte zaplatiť príplatok vo výške 25€ a batožinu odovzdať pri check in pulte.

Cenník ďalších služieb

Služba Cena
Športová výstroj 40 € / ks/cesta
Golfová výstroj 35 € / ks /cesta
Bicykel 70 € / ks  / cesta
Hudobné nástroje (batožinový priestor) 60 € / ks /cesta

Preprava športových potrieb

Prepravu športových potrieb vykoná letecká spoločnosť po zaplatení príslušného poplatku. Túto službu, ako aj zaplatenie poplatku je potrebné riešiť už pri rezervácii. Všetka športová výstrojj, ktorá sa nezmestí do príručnej batožiny sa musí odovzdať pri check in pulte.

Hudobné nástroje

Každý hudobný nástroj – ktorý prekročí limit normálnej príručnej batožiny – musí byť prepravený v podpalubí s dokúpením špeciálnej batožiny typu hudobný nástroj. Hudobné nástroje s rozmermi príručnej batožiny je možné vziať so sebou na palubu ( v prípade zakúpenia prioritného nástupu ako príručnú batožinu). V prípade, že chcete mať svoj nadrozmerný hudobný nástroj so sebou na palube je potrebné mu zakúpiť miesto na palube lietadla.

Palubné karty

Pokiaľ ste si nezakúpili fixné miesto na sedenie, palubnú kartu Vám vystavíme najskôr 48 hodín pred odletom!

Pravidlá týkajúce sa sedadiel s väčším priestorom na nohy

Miesta s väčším priestorom na nohy sa nachádzajú v radoch pri núdzových východoch. Z pohľadu bezpečnosti nižšie uvedené osoby NIE SÚ oprávnené k tomu, aby sedeli v týchto radoch

 • Cestujúci mladší ako 18 rokov
 • Pokiaľ nehovoríte po anglicky – základy
 • Cestujúci s nadváhou (ktorí potrebujú doplnkový bezpečnostný pás)
 • Cestujúci, ktorí potrebujú špeciálnu pomoc (telesne postihnutý, hluchý, slepý, atď.)
 • Tehotné cestujúce
 • Cestujúci s dieťaťom mladším ako 2 roky

Miesta s väčším priestorom na nohy, alebo miesta nachádzajúce sa v prvom rade smie obsadiť cestujúci straší ako 18 rokov, so základnými znalosťami angličtiny. Po fyzickej stránke zdravý a v prípade nebezpečenstva schopný otvoriť núdzový východ umiestnený nad krídlami. Cestujúci sám seba musí pokladať za schopného splnenia úlohy, od letového personálu dostane inštrukcie o fungovaní núdzového východu nad krídlami. Pokiaľ nebude vedieť splniť vyššie uvedené podmienky, bude mu priradené iné miesto v lietadle. Príručnú batožinu je nutné mať umiestnenú počas vzlietania a pristávania v na to určených priestoroch nad hlavou.

Ďalšie pravidlá pre cestujúcich v núdzi a so zdravotným postihnutím

Tehotné cestujúce, cestujúci so zlomenou, alebo zasadrovanou končatinou, cestujúci s pacemakerom: Žiadame Vás, aby ste si so sebou doniesli lekárke potvrdenie v maďarskom a anglickom jazyku. Pre tehotné je povinné mať lekárom vyplnený dokument FIT TO FLY.

Pravidlá pre cestujúcich v núdzi

Žiadame ctených cestujúcich, aby minimálne 72 hodín pred odletom nám oznámili nasledovné v prípade, že máte zrakové, sluchové, alebo telesné postihnutie:

 • Želáte si cestovať bez pomoci
 • Želáte si cestovať so sprievodom resp. s vodiacim psom (sedadlo pre telesne postihnutých)
 • Cestujete s vodiacim, alebo asistenčným psom a v priestoroch letiska až po sedadlo potrebujete asistenta – pri odchode, aj pri príchode – od asistenta požadujete zvlášť informácie ohľadom bezpečnosti
 • Slepý, alebo slabo vidiaci, ktorý nepotrebuje pomoc (cestuje sám, alebo so sprievodom)
 • Slepý, alebo zrakovo postihnutý s potrebou asistenta (sedadlo pre telesne postihnutých )
 • Slepý, alebo zrakovo postihnutý, ktorý potrebuje asistenta po priestoroch letiska až po sedadlo- pri príchode aj odchode – a od asistenta vyžaduje bezpečnostné informácie
 • Vážne sluchovo postihnutý, preto si vyžaduje špeciálne bezpečnostné informácie
 • Vážne sluchovo postihnutý, preto si vyžaduje špeciálne bezpečnostné informácie na palube
 • Mentálne postihnutý, ktorý potrebuje peší sprievod (sedadlo pre telesne postihnutých)
 • Mentálne postihnutý, ale samostatný cestujúci, ktorý je schopný pochopiť a riadiť sa bezpečnostnými opatreniami a ktorý – pri príchode a aj odchode – potrebuje pomoc pri prechode letiskom až po nástupnú bránu
 • Želáte si prepraviť zvláštnu medicínsku pomôcku
 • Pokiaľ si želáte prepraviť zvláštnu medicínsku pomôcku, resp. použiť ju na palube potrebujete k tomu najskôr povolenie. Prosíme Vás, aby ste vyplnili a zaslali nám späť mailom poslaný formulár a oddelenie pre špeciálnu pomoc Vašu žiadosť prehodnotí.
 • Cestovanie s asistenčným psom (sedadlo pre telesne postihnutých)
 • Cestujete s vodiacim, alebo asistenčným psom, ale nepotrebujete zvlášť pomoc.
 • Pomoc pri sadnutí si na sedadlo vrátane polohovania (sedadlo pre telesne postihnutých)
 • Pokiaľ potrebujete pomoc pri odchode aj príchode, ako aj pri prechode letiskom, pri sadnutí si na sedadlo a pri polohovaní.
 • Potrebujete pomoc po/alebo od nástupnej brány.
 • Pokiaľ potrebujete pomoc pri príchode a odchode na prechod letiskom až celkom po nástupnú bránu.
 • Potrebujete pomoc na prechod letiskom a na výstupe a zostupe schodmi lietadla (sedadlo pre telesne postihnutých)
 • Potrebujete pomoc pri príchode aj odchode na prechod letiskom a na výstupe a zostupe schodmi lietadla (sedadlo pre telesne postihnutých)